Berlingske Liveblog

Mere end blot det Danmark du kender LIVE


Efter et meget laaaangt tilløb, fik vi endelig sat dato på Folketingsvalget. Tak for det. Det er en valgkamp, vi i Venstre længe har set frem til. For selvom vi bor i et dejligt land. Ja faktisk ét af de bedste der findes i verden. Så er det jo ikke en naturlov, at sådan skal det blive ved med at være. Der er store udfordringer, der venter på at blive løst.

Derfor er det Danmark vi kender ikke ambitiøst nok for os i Venstre. Vi vil mere end blot at bevare. Vi ønsker at udvikle og frem for alt forbedre Danmark, til glæde for os selv og fremtidige generationer. For at kunne gøre det, skal vi skabe mere velstand.  Det gør vi bedst ved at styrke erhvervslivet og dermed skabe flere private arbejdspladser.

Det er sagt før, men kan ikke gentages ofte nok: det er ude blandt Danmarks små og store virksomheder at den velstand bliver skabt, som vi efterfølgende via skatter og afgifter kan bruge til alle de velfærdsydelser, der gør Danmark til et godt og trygt land at leve i.

Venstre vil derfor gøre det billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at indføre et skatte- og byrdestop. Det betyder for eksempel:

- Et øjeblikkeligt stop for nye skatte- og afgifts- og gebyr-stigninger.
- Enhver reduktion af erhvervsstøtten skal krone-for-krone gå til at lempe skatter og afgifter for virksomhederne.

- At vi stopper overimplementeringen af EU-regler, hvor vi har skadet danske virksomheders konkurrenceevne.

Samtidig er det vigtigt, at vi får skabt et Danmark i balance. Vi skal have vækst i hele Danmark, og ikke kun i Hovedstaden og Østjylland. Derfor foreslår vi, at flere beslutninger om planlægning skal træffes lokalt af de politikere, som sidder i byrådene, og ikke centralt af en statslig styrelse.

Kommunerne kender bedst de lokale værdier og borgernes ønsker, og de er bedst til at skabe erhvervsudvikling og arbejdspladser i balance med naturen og de lokale kystnære herlighedsværdier. 

Endelig behøver en af verdens største offentlige sektorer heller ikke at blive større. Men vi vil heller ikke gøre den offentlige sektor mindre. I Venstre synes vi, at den offentlige sektor har en passende størrelse og derfor foreslår vi et udgiftsstop.

Det betyder, at den offentlige sektor fremover skal gå længere på literen. Der skal effektiviseres, og staten, kommunerne og regionerne skal lære af hinandens erfaringer. Det er naturligvis muligt at effektivisere i et samlet offentligt budget på mere end 1.000 mia. kr. om året. Og faktisk har kommunerne vist gennem de seneste år, at de kan levere god service selv om deres budgetter er holdt i ro.

Nogle vil fortælle, at dette valg handler om at Venstre vil afvikle velfærdssamfundet. Det er den skræmmekampagne, som vi har hørt så tit. Valget handler om at tænke langsigtet og investere i at skabe de private arbejdspladser, som giver grundlaget for et stærkt fællesskab og derigennem giver os råd til gode velfærdsydelser. Venstre vil udvikle Danmark. Fordi vi har ambitioner om at gøre Danmark endnu bedre end bare det Danmark du kender i dag.

Valgmuligheder

Skriftstørrelse
Brugerkommentarer
Lyd
Oversæt indlæg og kommentarer
leveret af ScribbleLive Content Marketing Software Platform